udruga@angelus.ba       ++387 (0)63 820-370

Godišnji plan rada Udruge za 2019. godinu

GODIŠNJI PLAN RADA UDRUGE ANGELUS ZA 2019. GODINU

Tek. broj

Naziv aktivnosti

Rok/Vrijeme

Nositelj aktivnosti

Surađuje

01.

INDIVIDUALNI TRETMANI I TERAPIJE

Tokom cijele godine

Defektolozi/terapeuti

Upravni odbor udruge

02.

GRUPNE TERAPIJE - RADIONICE

Jednom tjedno

Defektolozi/terapeuti

Roditelji/Volonteri

03.

GRUPNE TERAPIJE - IGRAONICE

Jednom tjedno

Defektolozi/terapeuti

Roditelji/Volonteri

04.

ODRŽAVANJE REDOVITIH SASTANAKA U. ODBORA

Tokom cijele godine

Predsjednik udruge

Upravni odbor

05.

ODRŽAVANJE IZBORNE SKUPŠINE UDRUGE

Tijekom veljače 2019.

Predsjednik Skupštine

Članstvo udruge

06.

SUDJELOVANJE NA SEMINARIMA; KONFERENCIJAMA, TRENINZIMA, RADIONICAMA,

Po pozivima

Predsjednik udruge

Tajnica i Upravni odbor udruge

07.

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

Višekratno tijekom godine

Predsjednik udruge

Upravni odbor udruge

08.

ORGANIZACIJA RADIONICA ZA RODITELJE I ČLANOVE UDRUGE

Višekratno tijekom godine

Upravni odbor udruge

Članstvo i volonteri

09.

ORGANIZACIJA HUMANITARNOG RADA

Pred blagdane i u drugim prigodama

Upravni odbor udruge

Članstvo i volonteri

10.

ORGANIZACIJA I PROVEDBA IZLETA DJECE

2 X godišnje

Upravni odbor udruge

Članstvo i roditelji

11.

ORGANIZACIJA DODJELE BOŽIĆNIH POKLONA

Pred Božić i N. godinu

Upravni odbor

Sponzori

12.

SURADNJA SA GRANSKIM UDRUGAMA

Tijekom cijele godine

Upravni odbor

Udruženja prijatelji

13.

ODRŽAVANJE WEB STRANICE, I PROMIDŽBA UDRUGE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Tijekom cijele godine

Predsjednik udruge

Upravni odbor i članstvo

14.

IZRADA FINANCIJSKIH I PLANSKIH DOKUMENTA

Do konca siječnja

Predsjednik udruge

Upravni odbor udruge

15.

SURADNJA SA CENTROM ZA SOC. RAD I ORGANIMA VLASTI NA OPĆINI I ŽUPANIJI

Tijekom godine

Predsjednik udruge

Upravni odbor udruge

16.

OSIGURANJE SREDSTAVA ZA RAD UDRUGE

Tijekom cijele godine

Predsjednik, Upravni odbor

Sponzori, Proračun Općine, Županije, donatori. Aktivnosti članstva udruge, članarine

17.

INSTITUCIONALNO RJEŠAVANJE STATUSA UDRUGE I DNEVNOG CENTRA

Do konca godine

Upravni  odbor

Vlada ŽP i općina Domaljevac-Šamac

18.

POMOĆ ČLANOVIMA UDRUGE U TROŠKOVIMA LIJEČENJA

Po ukazanoj potrebi i mogućnostima udruge

Upravni odbor udruge

Članstvo udruge

19.

PROVEDBA KATEGORIZACIJE NOMINALNIH ČLANOVA UDRUGE

Tijekom godine

Centar za soc. rad.

Vlada ŽP.

Upravni odbor udruge, roditelji

20.

PRAĆENJE JAVNIH POZIVA I APLICIRANJE NA ISTE

Tijekom godine

Predsjednik udruge

Upravni odbor

21.

IZRADA PROJEKATA ZA SPONZORSTVO

Tijekom godine

Predsjednik udruge

Upravni odbor

22.

UPOSLENJE RADNIKA U DNEVNOM CENTRU

Tijekom godine

Upravni odbor

Donacije i DPZ

23.

NASTAVAK UREĐENJA DNEVNOG CENTRA

Tijekom godine

Upravni odbor

Članstvo udruge

Gornje aktivnosti udruge Angelus nominalno su pobrojane, a njihova realizacija ovisit će o nizu faktora od kojih većina nije u zoni utjecaja same Udruge. Zadan je veliki broj ciljeva i Upravni odbor izražava spremnost da ih realizira sve. Osiguranje sredstava će biti presudno za realizaciju većine planiranih stavki. Ovisno o istim Upravni odbor će nastojati rješavati prioritetne aktivnosti koje ne bi trebale biti dovedene u pitanje.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

 

PRIHODI

 

01.

Prihodi iz proračuna općine i županije

50.000,00

02.

Donacije građana

5.000,00

03.

Prihodi od članarine

 1.000,00

04.

Prihodi od pravnih osoba i iz drugih proračunskih izvora

12.000,00

05.

Ostali prihodi

200,00

 

Ukupno prihodi

68.200,00

     
     
 

RASHODI

 

01.

Bruto plaće i naknade angažiranom osoblju

44.500,00

02.

Troškovi tekućeg održavanja Dnevnog centra

 6.000,00

03.

Usluge

4.000,00

04.

Oprema i materijal

11.000,00

05.

Ostali troškovi

2.600,00

 

Ukupno rashodi

68.100,00

Ukupni prihodi planirani su na temelju prošlogodišnjih iskustava i planiranih aktivnosti  tijekom 2019. godine. Sukladno planiranim prihodima rashodovna strana prati planske aktivnosti Udruge, a odražava predviđeni troškove Dnevnog centra koji su neminovni kako bi Dnevni centar funkcionirao ustaljenom praksom. Budući da je Dnevni centar udruge smješten u objektu škole u prikazanom proračunu nisu predviđena sredstva za troškove grijanja, električne energije i održavanje dvorišta i objekta. Do sada su isti troškovi teretili školu, odnosno proračun Vlade Županije Posavske.

Budući da je u školi u Grebnicama samo jedno odjeljenje koje tamo pohađa nastavu (5. razred) indicija je da će isto odjeljenje od iduće školske godine biti prebačeno u školu u Domaljevac. Time po logici stvari obveza Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta za podmirenjem troškova energije i održavanja objekta prestaje, pogotovo ako bi objekt škole u cijelosti bio ustupljen potrebama Dnevnog centra i udruzi Angelus. U tom slučaju očekujemo da istu obvezu preuzme Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike ŽP ili da se potrebna sredstva iz proračuna Vlade ŽP refundiraju udruzi Angelus koja bi organizirala održavanje objekta i servisirala stvorene troškove.

Budući da je financiranje Udruge relativno nestabilno prikazani očekivani prihodi su samo projekcija i isti mogu biti realizirani, ali i ne moraju. Udruga ne može imati nikakva jamstva da će uspjeti u realizaciji projektnih prijedloga tako da stvarni prihodi mogu biti značajno manji od planiranih. Isto tako, u vrijeme pisanja ovog Plana za 2019. godinu imamo informaciju o planiranim proračunskim sredstvima iz granta udruzi Angelus (znatno manji iznos od planiranog) te držimo da bi inicijativa Vlade Županije Posavske i općine Domaljevac-Šamac trebala ići u smjeru da se pitanje financiranja i ukupne organizacije aktivnosti rehabilitacije djece s posebnim potrebama riješi u što skorije vrijeme. Ne može udruga građana, kako naša tako i svaka druga, na sebe vječno preuzimati teret organizacije i financiranja defektologa i asistenata u nastavi. Kada su osobni asistenti u nastavi u pitanju tu se krenulo s mrtve točke i pozdravljamo aktivnosti Vlade po tom pitanju. Isto tako očekujemo slične, ali i cjelovite aktivnosti po pitanju osiguranja defektologa za djecu s posebnim potrebama kako bi ista imala odgovarajuću terapiju koja im je neophodna.

Upravni odbor Udruge pratit će prihodovnu stranu i sukladno prilivu novca ispunjavat će zacrtane programske ciljeve gdje će se voditi računa o izvršenju glavnih i prioritetnih zadaća koje su od primarnog interese djece s posebnim potrebama.

Ukoliko potpora Općine i Županije ne bude konkretnija evidentno je da Udruga neće moći izvršavati svoje obveze. Udruga drži da se rad Dnevnog centra treba regulirati kroz institucije sistema i da se isplate plaća defektolozima, asistentima i osobama na održavanju Dnevnog centra trebaju vršiti kroz transfere iz proračuna općine i županije.

                                                                                                                               Upravni odbor:

                                                                                                                 _________________________