udruga@angelus.ba       ++387 (0)63 820-370

Uspješno realiziran projekt po donaciji BH Telecoma

Udruga Angelus je početkom travnja 2019. godine dobila donaciju od BH Telecoma d.d. Sarajevo u iznosu od 2.000,00 KM. Riječ je o sredstvima koje je Udruga Angelus dobila za svoj projekt kojim je aplicirala po javnom pozivu BH Telecoma.

Projekt je predviđao potporu programa edukacije na Play Attention (Edu Feedback) uređaju.

Edukacija djece, tj program vježbi na uređaju Play Attention u Dnevnom centru Angelus teče već nekoliko godina. Uspješnost terapija se ogleda na velikom broju pozitivnih rezultata koje su terapije polučile. Zadovoljna djeca, roditelji i svi uključeni u ovaj program putokaz su uspješnosti i signal su udruzi Angelus da ustraje u ovom programu.

Međutim, velika zapreka u provedbi programa su sredstva koja treba osigurati da bi se program odvijao. Troškovi defektologa koji rade na provedbi projekta i drugi materijalni troškovi neminovni su kao i kod svakog drugog projekta. U cilju iznalaženja rješenja za uspješnu provedbu projekta vodstvo udruge iznalazi rješenja i osigurava potrebita sredstva. Jedno od rješenja bilo je i apliciranje projekta po javnom pozivu najvećeg beha teleoperatera BH Telecom iz Sarajeva. Naš projekt je zavrijedio pozornos BH Telecoma i uspješno je realizirana donacija od 2.000,00 KM.

Sredstva po donaciji su namjenski utrošena i izvješće o utrošku sredstva poslano je na adresu donatora.

Udruga Angelus se zahvaljuje BH Telecomu na dodjeljenoj donaciji. Premda naš program terapija sadrži znatno više troškove ova donacija od BH Telecoma je značajna i vidno nam je pomogla u ostvarivanju naših programskih ciljeva. Cijenit ćemo ovu pomoć BH Telecoma i nadamo se da će i u buduće naša udruga aplicirati po javnim pozivima ovog teleoperatera i da će naši projekti i dalje biti prepoznati i od strane donatora ocjenjeni kao prihvatljivi.

Udruga Angelus