udruga@angelus.ba       ++387 (0)63 820-370

Radionica povodom obilježavanjem Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

Nakon što su Ujedinjeni narodi 3. prosinca proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, Komisija za ljudska prava je, u rezoluciji od 5. ožujka 1993. godine, pozvala zemlje članice da ističu obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu.

Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom uključuju one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s ostalima.

U fokusu je osnaživanje osoba s invaliditetom i osiguranje inkluzivnosti i jednakosti.

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Angelus" je organizirala radionicu povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom na temu "Svi razliciti- svi jednaki".

Cilj radionice je bio poticanje svjesnosti o osobama s invaliditetom, upoznavanje vrsta i stepena invalidnosti, poticanje kreativnosti kod djece, razvijanje pozitivne slike o sebi, empatije i socijalizacije.

angelus.ba