udruga@angelus.ba       ++387 (0)63 820-370
 

Uspješno realiziran projekt udruge "Provedba interaktivne dopunske nastave"

Udruga Angelus kontinuirano podiže visoko ljestvicu čime nastoji za djeci, članovima udruge, omogućiti što kvalitetniju i što raznovrsniju edukaciju. Udruga nema imperativ biti najbolja, jer biti najbolji košta puno. Ali u okviru svog proračuna s kojim raspolaže imperativ je biti što je moguće bolji.

Požrtvovanjem i nesebičnim zalaganjem svih članova Upravnog odbora dosežu se visoko podignute ljestvice koje znače kvalitetne terapije, raznovrsna i sadržajna edukacija i kontinuitet u provedbi kvalitetnih i za djecu vrlo značajnih terpijskih ciklusa.

Svakao je uređenje i opremanje Dnevnog centra bilo primarno, jer za uspješno provođenje terapija i edukaciju moraju se stvoriti potrebni uvjeti. Kako defektolozima i volonterima koji rade s djecom tako i samoj djeci. Projekt uređenja i opremanja Dnevnog centra pomoću doniranih sredsatava Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske priveden je kraju. U sklopu tog projekta predviđena je i opremljena prostorija za održavanje grupnih terapija u formi održavanja seminara, predavanja i edukacije za skupine polaznika. Tako je udobnim stolicama i ostalim sadržajem opremljena konferencijska dvorana sa 40-tak mjesta za sjedenje što više nego odgovara potrebama Dnevnog centra Angelus. Paralelno s navedenim projektom Udruga je aplicirala po javnom pozivu Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti sa projektom pod nazivom: "Provedba interaktivne dopunske nastave za djecu s poteškoćama u učenju".

interaktivna 2

Konferencijska dvorana koja zadovoljava većinu potreba korisnika Dnevnog centra Angelus

Cilj tog projekta je bio osigurati interaktivnu ploču (Smart Board) koja će primarno služiti za program interaktivne edukacije djeci s poteškoćama u savladavanju nastavnog gradiva. Poznato je da interaktivne ploče predstavljaju tehnološki napredak u vidu prezentacije te otvaraju nove mogućnosti učenja. Takvo učenje se suštinski razlikuje od konvencionalnog vida učenja kakvog djeca konzumiraju u redovitoj nastavi u svojim školama. Međutim, određeni broj djece ima poteškoće u savladavanju školskog gradiva i takvoj djeci je potreno osigurati ili dodatne nastavne sate ili im pomoći sa nekim drugim vidom edukacije koji će djeci biti prihvatljiviji i s kojim će djeca lakše usvojiti nova nastavna gradivna. Taj drugi vid edukacije su svakako interaktivne ploče. Ploče velikog formata su veliki zasloni na kojima se radi kao na velikim tabletima osjetljivim na dodir. Upravo veličina zaslona, ali i brojne aplikacije prilagođene takvoj uporabi predstavljaju tu novinu i omogućavaju djeci nove metode učenja. Posebno se to odnosi na djecu koja bolje percipiraju vizualno učenje kao i djecu koja se bolje snalaze kroz audiotivno učenje uz slušanje i raspravljanje. Posebna prednost interaktivne ploče se ogleda u stvaranju interakcije taktilnim učenicima.

Sve su to prednosti koje su nas potakle da za potrebe svojih štićenika osiguramo jednu interaktivnu ploču i da djeci s poteškoćama u razvoju i učenju osiguramo nove metode učenja s kojim se ta djeca neupitno bolje snalaze.

Zato se i išlo s projektom prema Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti koje nam je kroz program Transfera za financiranje obrazovanja osiguralo 7.000,00 KM.

Iz tih sredstava Udruga je osigurala Interaktivnu ploču velikog formata koja je postavljena na predviđeno mjesto. Nakon instalacije aplikacija i upoznavanjem sa novom tehnologijom prišlo se educiranju i pripremanju defektologa koji su djecu uveli u novi svijet interaktivnog učenja.

Trebalo je vremena da se sve uhoda i da se ploča počne koristiti u punom kapacitetu.

interaktivna 1

Interaktivna ploča velikog formata koja ima višestruku namjenu u provedbi programa edukacije.

Nažalost, pandemija koronavirusa utjecala je i na rad sa interaktivnom pločom. Po naloženim mjerama Kriznog stožera morali smo prekinuti rad u Dnevnom centru. Početkom lipnja Dnevni centar je ponovo nastavio sa aktivnim radom te ukoliko stanje s pandemijom Covid-19 omogući nastavit će se sa programima edukacije kako je i planirano.

Završetak školske godine učenjem na daljinu onemogućilo nas je da ostavrimo veću interakciju sa svim učenicima škole koja imaju poteškoće u učenju te smo se u ovoj godini zadržali na edukaciji sa djecom članovima udruge.

Kada se steknu uvjeti, u planu smo animirati i ostalu djecu škole kojoj će naši program interaktivne edukacije sigurno pomoći da savladaju gradivo s kojim su do sada imali poteškoća.

U narednom periodu Udruga planira osigurati dodatni softver i aplikacije pomoću kojih će upotpuniti svoj program edukacije. Softver nije jeftin, ali će Udruga pokušati iznaći sredstva da se osigura dodatni softver kako bi se ineraktivna ploča iskoristila u punom kapacitetu.

I ovom prigodom Udruga Angelus se zahvaljuje Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti na dodjeljenoj donaciji bez koje bi nabavka interaktivne ploče bila izuzetno otežana jer trenutačne tržišne cijene ploča su dosta visoke pa su time teško dostupne mnogima koji imaju potrebu za njima. Mi smo kroz svoj projekt uspjeli i istom dinamikom nastavljamo dalje. I u danima i mjesecima koji su pred nama trudit ćemo se djeci osigurati najviše. Barem u onom obujmu koji mi možemo pratiti i na način na koji djeci možemo osigurati ono što im bez angažmana naše udruge vjerojatno nikada ne bi bilo osigurano.

Petar Dujmenović

predsjednik udruge